KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų korupcijos prevencijos komisijos nariai (2014-03-28, įsakymo Nr. 37-B):
1. Renata Kairienė;
2. Gintarė Kailiūnaitė;
3. Vaida Urnikienė.

 

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams, darbo grupės nariai (2017-04-26, įsakymo Nr. V-102):
1. Jūratė Girčienė;
2. Raimonda Freitakienė;
3. Valerija Urbienė;
4. Gintarė Kailiūnaitė;
5. Viktorija Masienė;
6. Vaida Urnikienė;
7. Jolanta Sabaliauskienė;

8. Ginta Stončiuvienė.

 

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų Viešųjų pirkimų komisijos nariai (2017-10-10, įsakymo Nr. V-310):
1. Jūratė Girčienė;
2. Renata Kairienė;
3. Gintarė Kailiūnaitė;
4. Viktorija Masienė;
5. Jolanta Sabaliauskienė.

 

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų Vaiko gerovės komisijos nariai (2017-09-18, įsakymo Nr. V-287):
1. Raimonda Freitakienė;
2. Eglė Černiauskaitė;
3. Saulutė Salienė;
4. Gintarė Kailiūnaitė;
5. Elena Galvydienė;
6. Diana Marcinkienė.

 

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų Nuolat veikiančio turto ir įsipareigojimų komisijos nariai (2017-10-31, įsakymo Nr. V-318):
1. Jolanta Sabaliauskienė
2. Viktorija Masienė;
3. Vidas Vladas Janušonis;
4. Gintarė Kailiūnaitė.

 

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų Etikos komisijos nariai (2018-02-19, įsakymo Nr. V-30):
1. Jūratė Girčienė;
2. Valerija Urbienė;
3. Ginta Stončiuvienė.

 

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų paramos priėmimo ir skirstymo komisijos nariai (2018-02-20, įsakymo Nr. V-32, įsakymo pakeitimas 2018-10-30 Nr. V-222):
1. Jolanta Sabaliauskienė;
2. Ginta Stončiuvienė;
3. Rasuolė Kalpokaitė;
4. Gintarė Kailiūnaitė;
5. Vaida Urnikienė.

 

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų Darbo tarybos nariai (2018-02-19, protokolo Nr. 3):
1. Saulutė Salienė;
2. Lina Čejauskienė;
3. Regina Šimkienė.

 

Asmuo atsakingas už civilinę saugą įstaigoje (2017-12-18, įsakymo Nr. V-359):

1. Jolanta Simionenko.

 

Asmuo atsakingas už asmens duomenų apsaugą įstaigoje (2018-05-21, įsakymo Nr. V-89):

1. Vaida Urnikienė.