Vaikų ligų gydytojas

Įstaigoje dirbantis vaikų ligų gydytojas, įvertina paciento sveikatos būklę ir susipažinęs su paciento medicinine dokumentacija, esant indikacijoms, kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais bei paciento artimaisiais, nustato paslaugų teikimo mastą, vietą ir sudaro paciento gydymo ir priežiūros planą. Paslaugos teikimo procese vertina paciento sveikatos būklės pokyčius, skirią reikalingus tyrimus ir gydymą, esant reikalui nukreipia gydymui į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

edf