Skubios pagalbos tel visą parą.: 0 657 75240

Apie mus

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai

Istorija apie Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų veiklą, bei didelį norą padėti

Nuostabiame Girulių gyvenvietės kampelyje 1946 metais įkurti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Tai Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė sveikatos priežiūros įstaiga, vienintelė Vakarų Lietuvoje, turinti stiprią infrastruktūrą, žmogiškuosius išteklius, modernią įrangą, licencijas, ilgalaikę paslaugų vaikui organizavimo ir teikimo, bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis bei kompleksinių (sveikatos priežiūros, socialinių, ugdymo) paslaugų teikimo patirtį.

Nuo 2014 metų Kūdikių namai sklandžiai vykdo pertvarkos procesą plėsdami savo veiklos profilį ir didindami paslaugų vaikui ir šeimai teikimo spektrą.

Šiuo metu teikiamos paslaugos Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose:

 • institucinė globa be tėvų globos likusiems vaikams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2016-06-06 įsakymu Nr. V-715;
 • vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos;
 • mokamos medicininės reabilitacijos II paslaugos (vaikų judamojo atramos aparato pažeidimų, vaikų nervų sistemos ligų);
 • paliatyviosios pagalbos paslaugos vaikams;
 • palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos vaikams;
 • vaikų ir paauglių psichiatro paslaugos;
 • kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centro paslaugos vaikams;
 • socialinės globos skyriaus trumpalaikės socialinės globos paslaugos vaikams.

MISIJA: teikti kokybiškas, kvalifikuotas, globotinių ir pacientų lūkesčius bei poreikius atitinkančias asmens sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas, užtikrinti pacientų informacijos privatumą, geresnę gyvenimo kokybę, sumažinti socialinę atskirtį.

VERTYBĖS: tolerancija, profesionalumas, lankstumas, pagarba kiekvienam, dėmesys vaikams ir jų artimiesiems.

Sutrikusio vystymosi Kūdikių namų tikslai:

 • gerinti kūdikių ir vaikų iki 7 metų amžiaus (su negalia ir be jos), likusių be tėvų globos, sveikatą ir mažinti socialinę atskirtį, teikiant sveikatos priežiūros, socialines ir ugdymo paslaugas;
 • užtikrinti sveikatos priežiūros socialinių ir ugdymo paslaugų organizavimą ir teikimą vaikams su negalia iki 18 metų, šeimose ar likusiems be tėvų globos;
 • gerinti kompleksiškai teikiamų paslaugų prieinamumą ir gyvenimo kokybę šeimai, auginančiai vaiką su specialiaisiais poreikiais, emocijų ir elgesio sutrikimais, negalia ar sunkia negalia, atsižvelgiant į vaiko poreikius;
 • gerinti ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą, neįgalumo prevenciją bei integraciją į visuomenę ir švietimo sistemą ankstyvojo amžiaus vaikams, turintiems psichologinės, motorinės ir socialinės raidos sutrikimų ir jų rizikos veiksnių, bei jų tėvams (globėjams);
 • gerinti Lietuvos Respublikos vaikų sveikatą, siekiant sumažinti vaikų sergamumą ir mirtingumą, teikiant kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaigos vadovai:

 • iki 1992 metų nusipelniusi gydytoja Sofija Vikšraitienė;
 • 1992 -2011 m. vyriausioji gydytoja Irena Genytė;
 • 2012- 2024 m. direktorė  Aušra Nikolajevienė.

Rėmėjai:

Mūsų draugai:

Įstaigos kodas 290470820

Turistų g. 28, LT-92281, Klaipėda
El. p.: kudikiu.namai@gmail.com
Tel.: (8 46) 49 01 90

Įvertinkite Mus

Skip to content