APIE MUS

Nuostabiame Girulių gyvenvietės kampelyje 1946 metais įkurti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Tai Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinė sveikatos priežiūros įstaiga, vienintelė Vakarų Lietuvoje, turinti stiprią infrastruktūrą, žmogiškuosius išteklius, modernią įrangą, licencijas, ilgalaikę paslaugų vaikui organizavimo ir teikimo, bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis bei kompleksinių (sveikatos priežiūros, socialinių, ugdymo) paslaugų teikimo patirtį.

Nuo 2014 metų Kūdikių namai sklandžiai vykdo pertvarkos procesą plėsdami savo veiklos profilį ir didindami paslaugų vaikui ir šeimai teikimo spektrą.

Šiuo metu teikiamos paslaugos:

 • institucinė globa be tėvų globos likusiems vaikams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2016-06-06 įsakymu Nr. V-715;
 • vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija;
 • mokamos medicininės reabilitacijos II paslaugos (vaikų judamojo atramos aparato pažeidimų, vaikų nervų sistemos ligų);
 • paliatyviosios pagalbos dienos stacionaro skyrius ambulatorinis ir paslaugos namuose;
 • kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centras;
 • socialinės globos skyriaus „Atokvėpio“ paslauga.

MISIJA

Tapti modernia, atvira bendruomenei, nuolat tobulėjančia įstaiga, teikiančia profesionalias kompleksines paslaugas orientuotas į vaiko ir šeimos individualius poreikius.

Kūdikių namų tikslai:

 

 • gerinti kūdikių ir vaikų iki 7 metų amžiaus (su negalia ir be jos), likusių be tėvų globos, sveikatą ir mažinti socialinę atskirtį, teikiant sveikatos priežiūros, socialines ir ugdymo paslaugas;
 • užtikrinti sveikatos priežiūros socialinių ir ugdymo paslaugų organizavimą ir teikimą vaikams su negalia iki 18 metų, šeimose ar likusiems be tėvų globos;
 • gerinti kompleksiškai teikiamų paslaugų prieinamumą ir gyvenimo kokybę šeimai, auginančiai vaiką su specialiaisiais poreikiais, emocijų ir elgesio sutrikimais, negalia ar sunkia negalia, atsižvelgiant į vaiko poreikius;
 • gerinti ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą, neįgalumo prevenciją bei integraciją į visuomenę ir švietimo sistemą ankstyvojo amžiaus vaikams, turintiems psichologinės, motorinės ir socialinės raidos sutrikimų ir jų rizikos veiksnių, bei jų tėvams (globėjams);
 • gerinti Lietuvos Respublikos vaikų sveikatą, siekiant sumažinti vaikų sergamumą ir mirtingumą, teikiant kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Įstaigos vadovai:

 

 • iki 1992 metų nusipelniusi gydytoja Sofija Vikšraitienė;
 • 1992 -2011 m. vyriausioji gydytoja Irena Genytė;
 • nuo 2012 metų direktorės pareigas vykdo Aušra Nikolajevienė.

RĖMĖJAI

MŪSŲ DRAUGAI