Viešieji pirkimai

  • ATASKAITŲ VIEŠINIMAS CVP IS SISTEMOJE
  • VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKOS IR TAISYKLĖS
  • VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAI
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas
Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas
Viešųjų pirkimų taisyklės 2016 m.
2016 m. Pirkimų registracijos žurnalas
2015 m. supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės
Viešųjų pirkimų planas 2020
Viešųjų pirkimų planas 2019
Viešųjų pirkimų planas 2018
Viešųjų pirkimų planas 2017
2016 m. pirkimų planas
2015 m. pirkimų planas
2014 m. planuojami pirkimai
2014 m. pirkimų planas
2013 m. pirkimų planas
2012 m. pirkimų planas
2011 m. biudžetiniais metais numatomų pirkti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas
Papildyta 2011 m. lapkričio mėn.