Skubios pagalbos tel visą parą.: 0 657 75240

Kompleksinių paslaugų vaikų dienos užimtumo centras
Vaiko kasdieninių įgūdžių formavimas – šeimos stiprybė!

KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ VAIKŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRAS TEIKIA nemokamas kompleksines sveikatos priežiūros, socialines ir užimtumo paslaugas 3-6-erių metų amžiaus vaikams, kuriems nustatyti mišrūs specifiniai raidos sutrikimai (F83), įvairiapusiai raidos sutrikimai (F84), ir jų šeimoms.

Paslauga skiriama vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Klaipėdos mieste. Vaikams suteikiama 40 apsilankymų per kalendorinius metus. Centras dirba darbo dienomis nuo 7.30 iki 17.30 val.

KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ VAIKŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO KOMANDOS TIKSLAS skatinti pozityvią ir įvairiapusę vaikų vystymosi dinamiką, formuoti vaiko kasdienius, socializacijos, savarankiškumo įgūdžius, skatinti vaikų psichosocialinę raidą, stiprinti šeimų emocinę sveikatą, skatinti tolerantišką ir įtraukų bendruomeninį ryšį.

REGISTRACIJA IR INFORMACIJA:

Skyriaus tel. 0 657 78366
Vedėjo tel. 0 657 75247
El. p. laima.petrikaite @ kudikeliai.lt

Kontaktai

Norint gauti paslaugą pateikiami dokumentai:

 • Vaiko gimimo liudijimas ar gimimo įrašą liudijantis išrašas;
 • vaiko atstovo asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 • prašymas gauti paslaugas;
 • vaiko neįgalumo dokumentai: neįgalumo lygio pažyma, specialiųjų poreikių nustatymo pažyma (jeigu turi);
 • Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma ir išvados dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo (jeigu turi);
 • atlikti testai, diagnostiniai tyrimai (jeigu turi);
 • gydytojų – specialistų išrašai bei kiti dokumentai (jeigu reikia).

 

Gydančio/šeimos gydytojo siuntime turi būti nurodyti šie duomenys:

 • diagnozė (F83; F84);
 • siuntimo tikslas;
 • anamnezė;
 • taikytas gydymas, išvados ir rekomendacijos;
 • atlikti testai, diagnostiniai tyrimai.
 • Individualūs ir grupiniai užsiėmimai vaikams su specialistais (vaikų gydytoju, psichologu, logoterapeutu, kineziterapeutu, ergoterapeutu, dienos užimtumo specialistu);
 • meno, žaidimo, šokio bei muzikos, smėlio, lėlių, sensorinės ir elgesio terapijos;
 • Forbrain, Kimochi, Tomatis, Numicon metodai;
 • tėvų mokymas ir psichologinis konsultavimas;
 • relaksacija tėvams;
 • savitarpio paramos ir savipagalbos grupės.
 • Vaikų ligų gydytojas – socialinis pediatras;
 • medicinos psichologas;
 • klinikinis logopedas;
 • kineziterapeutas;
 • ergoterapeutas;
 • socialinis darbuotojas;
 • indvidualios priežiūros darbuotojas. 
 • dienos užimtumo specialistas. 

 

 

KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ VAIKŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRAS

Įstaigos kodas 290470820

Turistų g. 28, LT-92281, Klaipėda
El. p.: kudikiu.namai@gmail.com
Tel.: (8 46) 49 01 90

Įvertinkite Mus

Skip to content