SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS “ATOKVĖPIO” PASLAUGA

Pailsėję tėvai – laimingi vaikai!

SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS – BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų padalinys, teikianti trumpalaikės socialinės globos „atokvėpio“ paslaugą šeimoms, auginančioms vaiką su sunkia negalia iki 12 metų bei nuo 12 iki 18 metų su fizine (judesio) negalia arba kompleksine (fizine ir psichine/protine) negalia.

gerinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir gyvenimo kokybę šeimai, auginančiai vaiką su specialiaisiais poreikiais, emocijų ir elgesio sutrikimais ar sunkia negalia, atsižvelgiant į individualius kiekvieno vaiko poreikius.

 • ne mažiau 12-lika valandų per parą;
 • 5-kios paros per savaitę;
 • 6-ši mėnesiai per metus.

Tėvai/globėjai, auginantys vaiką su sunkia negalia iki 12 metų bei nuo 12 iki 18 metų su fizine (judesio) negalia arba kompleksine (fizine ir psichine/protine) negalia.

Mokėjimo dydis už trumpalaikę socialinę globos paslaugą neturi viršyti 80 procentų vaiko mėnesinių pajamų. Likusią mokesčio dalį dengia miesto/rajono savivaldybė.

KUR KREIPTIS DĖL PASLAUGOS:

 • Tėvai/globėjai vaiko gyvenamą vietą deklaravę Klaipėdos mieste dėl „atokvėpio” paslaugos gavimo kreipiasi į Klaipėdos miesto socialinės paramos skyrių (Vytauto g. 13, Klaipėda).
 • Tėvai/globėjai vaiko gyvenamą vietą deklaravęs LR dėl „atokvėpio” paslaugos gavimo kreipiasi į to miesto/rajono Socialinės paramos (rūpybos) skyrių.

PRAŠOME INFORMUOTI SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIŲ 3 DIENOS PRIEŠ NUMATOMĄ ATVYKIMĄ.

ATVYKSTANT REIKIA  TURĖTI:

 • vaikui individualiai priežiūrai reikalingas higienos priemones (dantų pastą, dantų šepetėlį ir kt.);
 • vaiko rūbus, avalynę, šlepetės, pižamą;
 • gydytojo paskirtus medikamentus (jeigu tokie paskirti);
 • specialias priemones, kurios palengvina vaiko buitį (pvz.: neįgaliojo vežimėlį, klausos aparatą ir kt.).

DOKUMENTAI REIKALINGI KREIPIANTIS Į SOCIALINĖS PARAMOS (RŪPYBOS) SKYRIŲ:

 • prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti forma (gali būti pildoma vietoje);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • vaiko gimimo liudijimą;
 • vaiko neįgaliojo pažymėjimą;
 • vaiko neįgalumo lygio pažymą;
 • vaiko specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją (jei išduota);
 • medicinos dokumentų išrašą (F 027/a);
 • įgaliojimą atstovauti vaiką (jeigu asmuo tokį turi).

SPECIALISTAI:

soc glob

KONTAKTAI

SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS, “ATOKVĖPIO” PASLAUGA

TEL.: 8 657 75 208

EL. P.: atokvepis@kudikeliai.lt

LAISVOS VIETOS

DSC07525
DSC07539
DSC07246
Atokvepis (6)
KPC ergoterapijos uzsiemimas (4)
DSC07218