SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS “ATOKVĖPIO” PASLAUGA

Pailsėję tėvai – laimingi vaikai!

SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS – BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų struktūrinis skyrius, teikiantis trumpalaikės socialinės globos „atokvėpio“ paslaugą šeimoms, auginančioms vaiką su nustatyta negalia nuo gimimo iki 14 metų ir nuo 14 iki 18 metų amžiaus su fizine (judesio) negalia arba kompleksine (fizine ir psichine/protine) negalia.

Suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi vaikais su proto ar (ir) psichikos negalia, padėti jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime.

 • ne trumpiau kaip 12-lika valandų per parą;
 • iki 6-ių mėnesių per metus;
 • iki 5-ių parų per savaitę neterminuotai.

Tėvai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai, auginantys vaiką su nustatyta negalia iki 14 metų bei nuo 14 iki 18 metų su nustatyta fizine (judesio) negalia arba kompleksine (fizine ir psichine/protine) negalia.

Mokėjimo dydis už paslaugos gavimo laikotarpį nustatomas proporcingai teikiamos socialinės globos trukmei.

Mokėjimo dydis už trumpalaikę socialinę globą neturi viršyti 80 procentų asmens mėnesinių pajamų. Likusią mokesčio dalį dengia miesto/rajono savivaldybė.

KUR KREIPTIS DĖL PASLAUGOS:

 • Tėvai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai vaiko gyvenamą vietą deklaravę Klaipėdos mieste dėl „atokvėpio” paslaugos gavimo kreipiasi į Klaipėdos miesto socialinės paramos skyrių (Vytauto g. 13, Klaipėda).
 • Tėvai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai vaiko gyvenamą vietą deklaravęs Lietuvos Respublikoje dėl „atokvėpio” paslaugos gavimo kreipiasi į to miesto/rajono Socialinės paramos (rūpybos) skyrių.

PRAŠOME INFORMUOTI SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIŲ 3 DIENOS PRIEŠ NUMATOMĄ ATVYKIMĄ.

ATVYKSTANT REIKIA  TURĖTI:

 • vaikui individualiai priežiūrai reikalingas higienos priemones (dantų pastą, dantų šepetėlį ir kt.);
 • vaiko rūbus, avalynę, šlepetės, pižamą;
 • gydytojo paskirtus medikamentus (jeigu tokie paskirti);
 • specialias priemones, kurios palengvina vaiko buitį (pvz.: neįgaliojo vežimėlį, klausos aparatą ir kt.).

DOKUMENTAI REIKALINGI KREIPIANTIS Į SOCIALINĖS PARAMOS (RŪPYBOS) SKYRIŲ:

 • prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti forma (gali būti pildoma vietoje);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • vaiko gimimo liudijimą/vaiko gimimo įrašą;
 • vaiko neįgaliojo pažymėjimą;
 • vaiko neįgalumo lygio pažymą;
 • vaiko specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją (jei išduota);
 • medicinos dokumentų išrašą (Nr. 027/a);
 • įgaliojimą atstovauti vaiką (jeigu asmuo tokį turi).

SPECIALISTAI:

soc glob

KONTAKTAI

SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUS, “ATOKVĖPIO” PASLAUGA

TEL.: 8 657 75 208

EL. P.: atokvepis@kudikeliai.lt

LAISVOS VIETOS

DSC07525
DSC07539
DSC07246
Atokvepis (6)
KPC ergoterapijos uzsiemimas (4)
DSC07218