VYR. SOCIALINIS DARBUOTOJAS

Vyr. socialinis darbuotojas teikia kompleksines paslaugas vaikui ir šeimai, bendrauja ir bendradarbiauja su vaikais, jų šeimos nariais, socialiniais partneriais siekdamas užtikrinti kokybišką pagalbą šeimai. Vyr. socialinis darbuotojas informuoja, konsultuoja šeimas, esant būtinybei tarpininkauja sprendžiant socialinius klausimus, atstovauja šeimos bei vaiko interesus. Užtikrina visišką konfidencialumą. Dirbdamas specialistų komandoje vertina vaiko individualius poreikius, atsižvelgdamas į tai, sprendžia iškilusias problemas, derina veiksmų planą su šeima, atsižvelgia į artimųjų pastabas. Padeda paslaugos gavėjams ir jų šeimoms pailsėti, pasisemti gerų emocijų, socializuotis, lengvina integraciją į visuomenę.

DSC07026