Skubios pagalbos tel.: 8 657 75240

Korupcijos prevencija

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktoriaus 2021-05-24, įsakymu Nr. V-47 atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę paskirta dokumentų valdymo specialistė Alvinija Venckuvienė, tel.  8 (46) 490 190, el paštas dokumentai@kudikeliai.lt

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba paliekant pranešimą STT interneto svetainėje https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM): nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004 arba el. paštu korupcija@sam.lt

STT socialinės reklamos vaizdo klipas (antikorupcija)

STT vaizdo klipas (antikorupcija)

„Korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje“:  https://www.youtube.com/watch?v=7Op-Yd3xUm0

„Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“: https://www.youtube.com/watch?v=Yb2fO4HQLig

Skaidrumas – visų mūsų rankose!

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ DARBUOTOJŲ, SUSIDŪRUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 METŲ PROGRAMA

Korupcijos prevencijos programa 2020-2022

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMA

Korupcijos prevencijos programa 2017-2019

KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2015-2018 METŲ PROGRAMA

Korupcijos prevencijos programa 2015-2018

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMUOSE PROGRAMA

Korupcijos prevencijos programa 2011

2020-2022 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Priemonių planas 2020-2022 m.

2015-2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Priemonių planas 2015-2018 m.

2011–2014 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

Kūdikių namai – skaidri sveikatos priežiūros įstaiga

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai pripažinti SKAIDRIA sveikatos priežiūros įstaiga. Šiemet Klaipėdos mieste tokiomis paskelbtos devynios įstaigos. Labai didžiuojamės, jog esame tarp jų!

Etiškas elgesys, profesionalumas, sąžiningumas, pagalba ir pagarba pacientams, klientams bei kolegoms yra viena iš pagrindinių Kūdikių namų vertybių. Informacijos skaida ir viešumas, aukšta darbuotojų kompetencija ir moralė motyvuoja visuomenę elgtis sąžiningai. Įstaiga skiria didelį dėmesį korupcijos prevencijai – tai itin svarbu, nes bet kokio pobūdžio korupcinė veika daro neigiamą įtaką visoms gyvenimo sritims: pačios Įstaigos ir joje dirbančių specialistų įvaizdžiui, valstybės ekonomikai, tarptautiniam prestižui bei visuomenės gerovei.

Susidūrus su galimai korupcinio pobūdžio veikla Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, apie įvykį galima pranešti telefonu tel.  8 (46) 490 190, el paštas dokumentai@kudikeliai.lt

2020 m. dovanų negauta

2021 m. dovanų negauta

Gerbiamieji mūsų klientai,

jeigu Jums kyla įtarimų dėl galimos korupcijos atvejų mūsų įstaigoje, kviečiame kreiptis į darbuotoją, atsakingą už korupcijos prevenciją įstaigoje (El. paštu: dokumentai@kudikeliai.lt). 

Kviečiame visus aktyviai dalintis savo siūlymais, kaip kartu galėtumėme pagerinti antikorupcinę aplinką Kūdikių namuose!

Korupcijos rizikos analizę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau vadinama – STT).

STT nėra atlikusi įstaigoje korupcijos rizikos analizės.

 

Informacija ruošiama...

Nustatytų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų nėra.

Įvertinkite Mus