Veiklos sritys

Pagrindinės Kūdikių namų veiklos sritys:

 • pagal Ekonominės veiklos klasifikatorių:
 • bendros praktikos gydytojų veikla;
 • gydytojų specialistų veikla;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
 • kita stacionarinė globos veikla;
 • vaikų dienos priežiūros veikla;
 • ikimokyklinis ugdymas;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas;
 • tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas;
 • sausumos transportui būdingų paslaugų veikla;
 • nepavojingų atliekų surinkimas;
 • pavojingų atliekų surinkimas;
 • aprūpinimas kita, niekur kitur nepriskirta, laikinąja buveine
 • moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla.

 

Kita įstatymais neuždrausta veikla:

 • konferencijų, seminarų organizavimas.