KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų korupcijos prevencijos komisijos nariai (2019-05-03, įsakymo Nr. V-60):
1. Renata Kairienė;
2. Raimonda Freitakienė;
3. Vaida Urnikienė.

 

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams, darbo grupės nariai (2017-04-26, įsakymo Nr. V-102):
1. Jūratė Girčienė;
2. Raimonda Freitakienė;
3. Valerija Urbienė;
4. Vaida Urnikienė;
5. Jolanta Sabaliauskienė.

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų Viešųjų pirkimų komisijos nariai (2019-08-09, įsakymo Nr. V-124):
1. Jūratė Girčienė;
2. Renata Kairienė;
3. Valerija Urbienė;
4. Rasa Grigalevičienė;
5. Jolanta Sabaliauskienė.

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų Vaiko gerovės komisijos nariai (2019-08-26, įsakymas V-136):
1. Raimonda Freitakienė;
2. Eglė Černiauskaitė;
3. Milda Cibulskytė.
 

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų Nuolat veikiančio turto ir įsipareigojimų komisijos nariai (2019-07-22, įsakymo Nr. V-115):
1. Jolanta Sabaliauskienė
2. Viktorija Masienė;
3. Vidas Vladas Janušonis;
4. Vaida Urnikienė.

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų Etikos komisijos nariai (2019-05-20, įsakymo Nr. V-71):
1. Jūratė Girčienė;
2. Valerija Urbienė;
3. Maria Burkovskaya.

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų paramos priėmimo ir skirstymo komisijos nariai (2019-04-25, įsakymo Nr. V-57):
1. Jolanta Sabaliauskienė;
2. Jurgita Jonikienė;
3. Evelina Rimeikytė – Mickuvienė;
4. Vaida Urnikienė.

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų už kasos darbo organizavimą ir kasos operacijų atlikimą atsakingi asmenys (2019-08-30, įsakymo Nr. V-144):
1. Jolanta Simionenko;
2. Rimantė Les;
3. Jolanta Sabaliauskienė;
4. Jūratė Girčienė.

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų Darbo tarybos nariai (2019-04-11, protokolo Nr. 3):
1. Renata Kairienė;
2. Laima Baužinskienė;
3. Regina Šimkienė.

Asmuo atsakingas už civilinę saugą įstaigoje (2017-12-18, įsakymo Nr. V-359):

1. Jolanta Simionenko.

Asmuo atsakingas už asmens duomenų apsaugą įstaigoje (2018-05-21, įsakymo Nr. V-89):

1. Vaida Urnikienė.

Asmuo atsakingas už saugos ir sveikatos specialisto funkcijų vykdymą (2016-12-01, įsakymo Nr. 304-B-1):

1. Jūratė Girčienė.

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų dalį pagal sutartį vykdo UAB “SDG”(2016-12-01, įsakymo Nr. 304-B-1).