MOBINGAS

Mobingasjėgų disbalansu paremti santykiai darbo vietoje, pasireiškiantys nuosekliu ilgalaikiu netinkamu elgesiu, nukreiptu prieš darbuotoją, kuriais pažeidžiama darbuotojo fizinė, socialinė ar psichologinė gerovė, mažinamas jo produktyvumas bei pasitenkinimas darbu. Mobingą gali taikyti tiek vienas, kolektyvo pritarimą ar galios svertų turintis asmuo, tiek darbuotojų grupė.

Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktoriaus 2021 m. rugsėjo 10 d.  įsakymu Nr. V-72/1 atsakinga už priešsmurtinę veiklą paskirta, direktoriaus pavaduotoja bendriems reikalams Jūratė Girčienė, el. paštas  mobingas@kudikeliai.lt, tel.: 8 65775207.

Įsakymas dėl asmens atsakingo už priešsmurtinę veiklą, 2021 m. rugsėjo 10 d. V-72/1