Užimtumo specialistas

Užimtumo specialistas analizuoja ir įvertina vaiko įgūdžius, individualias galimybes bei pomėgius. Parenka užimtumo formas ir metodus, planuoja tikslingą kasdienę užimtumo, pažintinę (kultūrinę, pramoginę), sportinę, meninės saviraiškos veiklas, skatina savarankiškumą, visapusį vaiko lavėjimą, pagal poreikį taiko elgesio korekciją.

KLP (45)