Logoterapeutas

Logoterapeutas vertina vaiko artikuliacinio aparato būklę, kalbos ekspresijos ir recepcijos įgūdžius. Kryptingai skatina verbalinės ir neverbalinės komunikacijos įgūdžius, ugdo vaiko gebėjimus siekiant vaiko integracijos bendruomenėje. Logoterapeutas, pasitelkęs žaidimus, užsiėmimų metu vaikams padeda plėsti žodyną, formuoti/koreguoti garsus, moko pritaikyti gramatinius dėsningumus, rišliai papasakoti; padeda įveikti ar sušvelninti balso sutrikimus, sušvelninti kalbos ritmo ir tempo sutrikimus (mikčiojimas, greitakalbystė ir kt.). Logoterapeuto užsiėmimai vyksta individualiai arba grupėse  siekiant tikslingo vaiko kalbos gramatinio taisyklingumo ugdymo. Specialistas konsultuoja vaiko artimuosius dėl vaiko kalbos sutrikimų ar artikuliacinio aparato pakitimų.