Medicinos psichologas

Medicinos psichologas siekia nustatyti ir įvertinti vaiko psichikos raidos ypatumus: intelekto, kalbos ir alternatyviojo bendravimo, pažintinių procesų lygį, socialinę ir emocinę brandą, asmenybės savybes ir pateikia psichologines ugdymo rekomendacijas. Atsižvelgiant į stipriąsias ir silpnąsias vaiko bendravimo ir mokymosi gebėjimų puses, kuriama labiausiai jo savarankiškumą ir pažintinę raidą skatinanti aplinka. Individualių ir grupinių terapinių užsiėmimų metu specialistas atlieka netinkamo vaiko elgesio korekciją, padeda vaikui priimtinais būdais išreikšti savo jausmus ir norus. Socialinių įgūdžių grupėse  moko vaikus bendrauti su bendraamžiais ir suaugusiais. Individualios žaidimo terapijos metu  siekia sustiprinti vaiko savimonę ir savivertę. Konsultuoja tėvus ar artimuosius vaikų raidos, psichologijos klausimais bei teikia rekomendacijas dėl socialinių įgūdžių skatinimo, elgesio taisyklių ir ribų nuoseklaus nusakymo ir palaikymo.

Individualaus užsiėmimo metu pagal poreikį gali būti taikoma:

  • vaiko psichologinis konsultavimas;
  • vaiko ir šeimos santykių terapija;
  • individuali žaidimų terapija;
  • elgesio terapija;
  • smėlio terapija;
  • meno terapija;
  • lėlių terapija ir pan.