Pradedamas įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas!