Socialinis darbuotojas

Socialinis darbuotojas kuria bendradarbiaujančius ryšius tarp šeimos ir įstaigos darbuotojų, kitų institucijų bei visos visuomenės. Šeimos, auginančios vaikus su raidos sutrikimais ar negalia, susiduria su įvairiais psichosocialiniais iššūkiais: informacijos trūkumu, atsiribojimu nuo visuomeninio gyvenimo, beviltiškumo jausmu. Specialistas, parinkęs tinkamiausius darbo metodus, teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo bei atstovavimo paslaugas šeimai, siekia jų socialinės kaitos, ieško problemų sprendimo būdų ir stiprina solidarumą.