KŪDIKIŲ NAMAI

Sveikatos priežiūra

Mūsų sveikatos priežiūros pagrindas – planingas, individualus, kompleksinis procesas, padedantis specialistams priimti savalaikius sprendimus bei efektyviai spręsti iškilusias globotinių sveikatos problemas. Ypač didelis dėmesys skiriamas negalią turinčių vaikų, kuriems teikiamas nepertraukiamas gydymas, slauga, priežiūra ir reabilitacija, geriausios gyvenimo kokybės užtikrinimui.

Ugdymas

Ugdymo procesas vykdomas pagal Įstaigoje patvirtintą Ikimokyklinę ugdymo programą, taip pat pagal Priešmokyklinę  ugdymo programą bei pagal individualiai vaikams pritaikytas programas. Globotiniai dalyvauja įvairiuose įstaigos, miesto, šalies ir tarptautiniuose projektuose, iniciatyvose, konkursuose, mokomosiose edukacijose, pažintinėse išvykose, bei šventiniuose miesto renginiuose.

Socialinės paslaugos

Mūsų įstaigoje teikiamos apgyvendinimo, priežiūros, aprūpinimo drabužiais ir avalyne, maitinimo, transportavimo, konsultavimo, kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo ir trumpalaikės ar nuolatinės socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems ar laikinai netekusiems vaikams. Kiekvienas į įstaigą atvykęs vaikas darbuotojų sutinkamas ir apglėbiamas šiluma, pagarba ir meile.

DSC06947

KONTAKTAI

BĮ KLAIPĖDOS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMAI

Įstaigos kodas 290470820

Turistų g. 28, LT-92282, Klaipėda

Tel.: (8 46) 49 01 90

El. p.: kudikiu.namai@gmail.com