UGDYMAS

Ugdymo procesas vykdomas pagal Įstaigos patvirtintą Ikimokyklinę ugdymo programą, taip pat pagal Priešmokyklinę ugdymo programą bei pagal vaikams individualiai pritaikytas ugdymo programas. Globotiniai dalyvauja įvairiuose įstaigos, miesto, šalies ar tarptautiniuose projektuose, iniciatyvose, konkursuose, mokomosiose edukacijose, pažintinėse išvykose, bei šventiniuose miesto renginiuose. Ugdymo proceso metu vaikai lavina pažintines, menines, socialines bei komunikavimo kompetencijas, formuoja savo pasaulėžiūrą, pamatines vertybes, kuria pagalbos ir paramos vienas kitam kultūrą.

Vaikai čia jaučiasi saugūs, linksmi ir laimingi!